Czy Covid wyszedł z laboratorium w Wuhan?

3 Teorie skąd się wzięła epidemia i dokąd zmierza?

Teoria 1: Made in China.

We wrześniu 2019 r odbyły się w Wuhan ćwiczenia wojskowe dotyczące działania w przypadku epidemii koronawirusa.

W Wuhan znajduje się jedyne w Chinach laboratorium wirusologiczne z najwyższą klasą bezpieczeństwa BSL4, czyli przeznaczone do badań nad najbardziej niebezpiecznymi patogenami.

8 grudnia w Wuhan były 3 ogniska rozprzestrzeniania się wirusa ale nie było wśród nich targu owoców morza.

W internecie można usłyszeć takie twierdzenia, na 90% możemy ustalić że ten wirus nie powstał na podstawie naturalnych mutacji, został wyprodukowany w laboratorium. Został wyposażony we wzmacniające funkcje, których natura sama by nie wyprodukowała. Został wzbogacony w stosunku do znanych wirusów. Mamy do czynienia ze sztucznie zmodyfikowaną odmianą wirusa SARS-CoV.

W 2011 zatrzymano badania nad wirusami HPN1 które miały się przenosić drogą powietrzną. O niebezpieczeństwie takich działań mogą świadczyć następujące przykłady. W Pekinie pracownik laboratorium sprzedawał zwierzęta laboratoryjne na czarnym rynku i zarobił w ten sposób milion dolarów, w tej chwili siedzi w więzieniu. W 2014 doszło do znacznych naruszeń protokołów bezpieczeństwa w amerykańskich laboratoriach, zarażono ludzi wąglikiem i ospą.

Wtedy też zawieszono badania nad wirusami SARS-CoV i MERS , czyli protoplastami naszego wirusa, ze względu na zbyt wysokie ryzyko zarażenia. Zwolennicy badań argumentowali, że doprowadzą one do powstania szczepionki. Czyli mieliśmy wyprodukować wyjątkowo zjadliwe wirusy by móc na nie opracować szczepionkę. Historia szczepień, szczególnie przeciw chorobom wirusowym, nie jest pasmem sukcesów. Większość szczepionek była albo nieskutecznych albo obarczonych znaczącymi skutkami ubocznymi.

Pomimo moratorium trwającego od 2014r jeszcze w 2015r pojawiły się wyniki badań mieszanego zespołu Department of Epidemiology, University of North Carolina at Chapel Hill, Chapel Hill, North Carolina, USA z nadzorowanym przez chińską armię Key Laboratory of Special Pathogens and Biosafety, Wuhan Institute of Virology, Chinese Academy of Sciences, Wuhan, China.

Są to badania nad wyprodukowaniem chimery pochodzącego od nietoperzy wirusa SARS i badano ją na myszach, czyli zwierzętach dużo nam bliższych genetycznie. Projekt został zaaprobowany pod oryginalnym tytułem: „Generowanie zakaźnych mutacji pochodzących od nietoperzy wirusów SARS-like CoVs”. Następnie wyniki zostały opublikowane pod tytułem: Klaster krążących koronawirusów SARS wykazuje potencjał do pojawienia się u człowieka.

W ramach polemiki z tą pracą wykazano, że inne badania pokazują, że wirus u dzikich nietoperzy musiałby ewoluować, aby stanowić jakiekolwiek zagrożenie dla ludzi – zmiana, która może nigdy nie nastąpić, choć nie można jej wykluczyć. Baric i jego zespół zrekonstruowali dzikiego wirusa z jego sekwencji genomowej i stwierdzili, że słabo rosła w ludzkich kulturach komórkowych i nie powodowała istotnych chorób u myszy.
„Jedynym efektem tej pracy jest stworzenie w laboratorium nowego, nienaturalnego zagrożenia”, zgadza się Richard Ebright, biolog molekularny i ekspert w dziedzinie ochrony biologicznej na Uniwersytecie Rutgers w Piscataway, New Jersey. Zarówno Ebright, jak i Wain-Hobson są długoletnimi krytykami badań nad wzmocnieniem funkcjonalności wirusów.
W 2020r pod obu artykułami pojawiła się notatka, że badania te nie mają wpływu na obecną pandemię, koronawirus pochodzi ze źródeł naturalnych.

„Nie wierzę w niezdementowane informacje” powiedział rosyjski polityk Aleksandr Gorczakow jeszcze w 1870r , zdaje się od tej pory stało się to motto całej polityki światowej.

W styczniu odwiedziła laboratorium w Wuhan młoda (54 lata), pracująca mama. Czołowy specjalista wirusologii, Generał Major armii chińskiej Chen Wei. W 2018 r. Chen została wybrana na członka Chińskiej Ludowej Politycznej Konferencji Konsultacyjnej, najwyższego politycznego organu doradczego w kraju. Nadzoruje ona instytut w Wuhan. Musi być naprawdę niezwykłą kobietą, jeśli w tak młodym wieku (pozostali znaczący wirusolodzy mają koło 80 lat) zrobiła taką karierę, w tym bardzo paternalistycznym kraju.

Teoria 2: Zemsta nietoperza

„Pozwalając na pojawienie się człowieka, natura popełniła więcej niż błąd – zamach na siebie samą.”

Emil M. Cioran

Prawie zawsze to ludzkie zachowania powodowały rozprzestrzenianie się choroby po całym świecie. Szefowa programu środowiskowego ONZ UNEP, Inger Andersen stwierdziła że przyroda wysyła nam łagodną wiadomość (przyroda ma bardziej śmiercionośne wirusy w swoim arsenale).

Wg wielu czołowych naukowców aby zapobiec dalszym wybuchom epidemii muszą się skończyć zarówno globalne ocieplenie jak i destrukcja środowiska naturalnego prowadzona pod działalność rolniczą przemysłową i budowlaną bo zjawiska te powodują zwiększony kontakt ze zwierzętami i w efekcie umożliwiają przechodzenie patogenów ze zwierząt na ludzi.

Ilość chorób zakaźnych wśród ludzi narasta, w ostatnim czasie pojawiły się ebola, ptasia grypa, bliskowschodni zespół niewydolności oddechowej (MERS), zespół ciężkiej ostrej niewydolności oddechowej (SARS), gorączka zachodniego Nilu czy wirus Zika.

Andrew Cunningham z londyńskiego Towarzystwa Zoologicznego : za epidemie zawsze odpowiedzialne jest ludzkie zachowanie. Zabijanie dzikich zwierząt dla ich mięsa jest najbardziej oczywistym przykładem. Źródłem COVID-19 był chiński mokry targ. Zwierzęta są transportowane na duże odległości, trzymane razem w klatkach. Są zestresowane i pozbawione odporności oraz wydalają wszelkie patogeny jakie w nich występują. Przy dużej liczbie ludzi na targu, w kontakcie z płynami ustrojowymi tych zwierząt, masz idealne warunki do mieszania, pozwalające na pojawienie się choroby. Jeśli chciałbyś stworzyć sytuację, która zmaksymalizuje szanse na przeniesienie (wirusa), nie przychodzi mi na myśl lepszy sposób, aby to zrobić”.

Dobrym efektem koronawirusa jest fakt, że Chiny już zdelegalizowały takie targi ale niestety to nie wystarczy. Żywymi dzikimi zwierzętami na cele konsumpcyjne handluje się też w Afryce subsaharyjskiej jak innych krajach azjatyckich. W każdej chwili mogą one się stać przyczyną następnej epidemii.

Mamy tu dwie najbardziej rozpowszechnione, sprzeczne ze sobą teorie. Teorie bo w obu przypadkach mamy tylko poszlaki i brak dowodów na prawdziwość jednej z nich. Określenie dokładnego przebiegu zarażenia, to praca detektywistyczna, która może już dziś być nie do odtworzenia. Dodatkowo nie przyniesie pewnie definitywnego rozstrzygnięcia źródła wirusa.

Teoria (z gr. theoría – oglądanie, rozważanie) – system pojęć, definicji, aksjomatów i twierdzeń, ustalających relacje między tymi pojęciami i aksjomatami, tworzący spójny system pojęciowy, opisujący jakąś wybraną dziedzinę fizyczną lub abstrakcyjną. W przypadku nauk przyrodniczych, nauk ścisłych i nauk humanistycznych teorie są tworzone w celu systematyzowania i racjonalizowania faktów, wyjaśniania powodów ich występowania, przewidywania przyszłych zdarzeń …(Wikipedia).

Z punktu widzenia definicji ważne jest wytłumaczenie powodów – obawiam się, że będzie trudne a wręcz nierealne ze względu na brak dostępu do informacji. Drugie, moim zdaniem ważniejszym zastosowaniem teorii jest przewidywanie przyszłych zdarzeń ewentualnie podejmowanie na tej podstawie przyszłych działań. Tu pojawiają się znaczące różnice pomiędzy nimi.

Zobaczmy do czego nas prowadzą teoria oficjalna – już spowodowała efekt w postaci zakazu „mokrych” targów w Chinach. To nie wiele ale zawsze jakiś pozytyw. Być może też doprowadzi do większej świadomości zagrożeń środowiskowych we współczesnym świecie. Ma niezerowy, pozytywny efekt.

Teoria o sztucznym pochodzeniu wirusa, jeśli ja wziąć na poważnie, powinna doprowadzić do – wojny USA z Chinami – bo spowodowali śmierć większej ilości osób niż w WTC. Ale jeszcze gorsze są jej konsekwencje na poziomie naszym, zwykłych ludzi. Demonizuje COVID-a , sugeruje że jako broń jest nie do pokonania. Lekarstwa, które przez lata używaliśmy przeciw wirusowemu zapaleniu płuc, tu nie mogą być skuteczne bo to zabójcza chimera. Pokazuje bezsens jakiegokolwiek działania, obezwładnia. Dodatkowo potęgują lęk u osób podejrzewających zarażenie u siebie lub bliskich. Stres, lęk , przerażenie to nie są dobrzy doradcy. Zapewne zaprowadzą nas do nieracjonalnych i potencjalnie niebezpiecznych działań, a na pewno obniżają naszą odporność i wystawiają na większe ryzyko zachorowania na cokolwiek, w tym wirusowe zapalenie płuc które w oficjalnych statystykach zgonu nazywa się COVID-19. Wbrew przedstawieniu tej teorii jako sprzecznej z oficjalnymi stanowiskami, to dokładnie wpisuje się w epidemię strachu rozdmuchiwaną przez media na całym świecie. Dodatkowo jedynym wnioskiem jaki można z niej wynieść jest konieczność biernego oczekiwania na zbawczą szczepionkę która pojawi się najwcześniej za rok. Przyjęcie tej teorii, niesie same skutki negatywne a dodatkowo nie daje nam żadnych wskazówek na przyszłość. Taka teoria jest bezużyteczna.

Teoria 3: Chrońmy swoje wolności bo zostaną nam odebrane.

Jest jeszcze jedna teoria, która zastanawia się nad źródłem pandemii i jej konsekwencjami bazując na rozwoju wydarzeń i ich konsekwencjach.

W skrócie w formie petycji prezentuje ją SHF. Stand for Health Freedom (SHF) jest organizacją non profit zajmującą się ochroną podstawowych praw człowieka, praw konstytucyjnych i praw rodzicielskich.

Stanowisko SHF (USA)

  • Gubernatorzy i burmistrzowie w całym kraju podjęli bezprecedensowe działania, ograniczając przemieszczanie się zdrowych osób, zamykając miejsca kultu i przestrzenie publiczne oraz ingerując w działalność gospodarczą, nakazując im zamknięcie drzwi.
  • Rośnie świadomość, że nakazy rządowe mające na celu powstrzymanie rozprzestrzeniania się koronaawirusa powodują rozległe zniszczenia.
  • Jeden na czterech Amerykanów stracił część lub całość swoich dochodów od końca marca, a PKB spadł o 24 procent.
  • Dane amerykańskie pokazują, że wskaźnik śmiertelności COVID-19 może wynosić zaledwie 0,1% – innymi słowy, jest zbliżony do wskaźnika śmiertelności w przypadku ciężkiej grypy sezonowej. Dziewięćdziesiąt procent osób, które są poważnie dotknięte tą chorobą, cierpi na jakieś inne schorzenie.
  • Przypadki, w których COVID-19 jest jedynie podejrzany o przyczynę zgonu, są rejestrowane jako oficjalne zgony COVID-19.(dotyczy też Polski – https://www.pzh.gov.pl/wp-content/uploads/2020/04/wytyczne-do-karty-zgonu-01.04.2020-2.pdf )
  • Amerykanie zastanawiają się, jak długo będą musieli stosować się do nakazów, które zmuszają zdrowe osoby do pozostania w domu na czas nieokreślony, a firmy uznane za „nieistotne” do pozostania w zamknięciu.
  • Ludzie są w stanie podjąć środki ostrożności w celu uniknięcia COVID-19. Ci, którzy są szczególnie narażeni lub mają COVID-19 powinni pozostać w domu, ale zdrowe osoby muszą wrócić do pracy, aby nie zniszczyć naszej pracy, gospodarki i naszego dobrobytu.
  • Nadszedł czas, aby opowiedzieć się za polityką zdrowego rozsądku, która chroni osoby znajdujące się w trudnej sytuacji, jednocześnie przywracając im środki do życia i łagodząc reperkusje nieograniczonego zamknięcia. Wyślij e-mail do swojego gubernatora i burmistrza TERAZ, aby nakłonić ich do zniesienia nakazów pobytu w domu dla osób zdrowych.

WEZWANIE DO DZIAŁANIA:

Odkąd 31 stycznia COVID-19 został ogłoszony stanem zagrożenia zdrowia publicznego, amerykański styl życia został całkowicie zmieniony. Zamykane są szkoły i przedsiębiorstwa, a prawie cała populacja USA – około 97 procent – otrzymała od władz stanowych i lokalnych nakaz pozostania w domu. Skutki tej sytuacji są znaczące: trauma bliskich, umierających samotnie, żyjących w ciągłym strachu przed COVID-19 i tracących wiele podstawowych wolności – od zdolności do gromadzenia się i kultywowania wiary, po zdolność do zarabiania na życie.

Ponieważ tak wiele istnień ludzkich zostało głęboko dotkniętych w tak krótkim czasie, ludzie zastanawiają się teraz, czy środki nadzwyczajne, które są nakładane w celu powstrzymania rozprzestrzeniania się koronaawirusa są bardziej szkodliwe niż sam wirus. W ciągu ostatnich kilku tygodni usłyszeliśmy pozytywne wiadomości, że wirus nie jest tak zabójczy, jak pierwotnie przewidywano. Jednocześnie byliśmy świadkami oszałamiającego wzrostu bezrobocia – w okresie od 15 marca do 4 kwietnia ponad 16 milionów Amerykanów złożyło wnioski o zasiłki dla bezrobotnych. Wiele małych przedsiębiorstw zostało zmuszonych do zamknięcia działalności. Całe sektory biznesowe są w niebezpieczeństwie. A Międzynarodowy Fundusz Walutowy przewiduje obecnie, że nasz kraj zmierza w kierunku najgorszej recesji gospodarczej, jakiej doświadczył od czasów Wielkiego Kryzysu.

Obywatele walczą o przetrwanie w czasie blokady

Stand for Health Freedom niedawno przeprowadził ankietę wśród czytelników, aby ocenić, w jaki sposób są oni dotknięci pandemią. Prawie 6,000 osób odpowiedziało łamiącymi serce historiami o swoich zmaganiach o przetrwanie finansowe, fizyczne i emocjonalne. Niektóre z otrzymanych przez nas doniesień są tragiczne: osoby, którym odmówiono ratujących życie zabiegów medycznych, aby zachować zapasy dla pacjentów z COVID-em; matki odseparowane od noworodków; kobiety w ciąży zmuszane do wykonywania cesarskich cięć, aby uniknąć tłoku w szpitalu; oraz powszechna rozpacz, depresja i spustoszenie spowodowane utratą pracy, izolacją i brakiem systemów wsparcia.

Raporty te, wraz z wiedzą na temat niszczycielskich skutków bezrobocia – w tym zawałów serca wywołanych stresem i samobójstw – dają podstawy do coraz większej świadomości, że sankcjonowane przez rząd nakazy mające na celu powstrzymanie rozprzestrzeniania się koronaawirusa powodują szerokie spustoszenie. Co czwarty Amerykanin od końca marca albo stracił część albo całość swoich dochodów, a PKB spadł o 24 procent. Schronisko dla dzieci w Indianapolis odnotowało 472% wzrost popytu na swoje usługi w ciągu kilku tygodni. Właściciel restauracji w stanie Waszyngton spędził ponad osiem lat rozwijając swój lokal by stał się ikoną swojego miasta – tylko po to, by zobaczyć, jak jego majątek, plan emerytalny i środki do życia są zniszczone, gdy musiał nagle (i być może na stałe) zamknąć swoje drzwi. Branże przemysłowe w całym kraju poszukują bilionów pomocy rządowej. Jesteśmy dopiero od kilku tygodni w tej ogólnokrajowej sytuacji kryzysowej; gospodarczy upadek pod ciągłym zamknięciem będzie jeszcze o wiele głębszy.

Śmierć w USA Dramatycznie mniejsza niż się spodziewano

14 marca model Imperial College – model, na którym opierały się drastyczne działania podejmowane w całym kraju – szacował, że ponad 2 miliony Amerykanów zginęłoby, gdyby nie zamknięto całego narodu. Oszacowania te wskazywały również na potrzebę stosowania środków mających na celu zdystansowanie społeczne przez okres nawet 18 miesięcy „do czasu udostępnienia szczepionki”. Główny autor, Neil Ferguson, wycofał później te szacunki, mimo że miały one już negatywny wpływ na setki milionów istnień ludzkich. Ferguson przyznał również, że dwie trzecie osób, które według szacunków Imperial College umarłoby na COVID-19, zmarłoby niezależnie z powodu przewlekłej choroby i związanych z nią chorób współistniejących.

Podobnie, dr Anthony Fauci, dyrektor Narodowego Instytutu Alergii i Chorób Zakaźnych i doradca prezydenta Trumpa, również skorzystał z szacunków Imperial College, aby zachęcić prezydenta Trumpa do społecznego zdystansowania się i rozpowszechnienia nakazów pobytu w domu. Kilka tygodni później jednak, sam Fauci w New England Journal of Medicine w „Covid-19 – Navigating the Uncharted” zasugerował, że wskaźnik śmiertelności może być tak niski jak 0.1% – innymi słowy, zbliżony do wskaźnika śmiertelności w przypadku ciężkiej grypy sezonowej.

Ponadto, raport z 10 kwietnia przygotowany przez Centra Kontroli i Prewencji Chorób (CDC) pokazuje, że prawie 90% osób hospitalizowanych z powodu COVID-19 cierpi na chorobę współistniejącą. Jest to zgodne z ustaleniami najważniejszej włoskiej agencji zdrowia, która stwierdziła, że 99% zgonów związanych z COVID-em w ich populacji pochodziło od osób z wcześniej istniejącymi, zagrażającymi życiu stanami chorobowymi.

Decyzje dotyczące milionów są podejmowane w oparciu o zgony „podejrzewane o” COVIDa.

Zarówno amerykańska agencja statystyk zdrowotnych, jak i Światowa Organizacja Zdrowia ogłosiły, że certyfikacja „zgonów przez COVID-19” wymaga zerowego dowodu, że wirus rzeczywiście spowodował śmierć. Oznacza to, że oficjalne statystyki zgonów w przypadku COVID-19 nie wymagają pozytywnego potwierdzenia przypadków poprzez testowanie wirusa. Przypadki, w których COVID-19 jest jedynie podejrzany o przyczynę śmierci, są rejestrowane jako oficjalne zgony COVID-19. Urzędnicy publiczni nie mogą podejmować należycie uzasadnionych decyzji w oparciu o niedokładne informacje, dlatego musimy ich nakłaniać do ponownego rozważenia drastycznych środków nadzwyczajnych, które nałożyli w oparciu o błędne dane.

Nadszedł czas, aby nakłonić ustawodawców do ponownego otwarcia Twojego miasta i stanu

Amerykanie zastanawiają się, jak długo będą musieli stosować się do nakazów, które zmuszają zdrowe osoby do pozostania w domu na czas nieokreślony, a firmy uznane za „nieistotne” do pozostania w zamknięciu. Zdajemy sobie sprawę, że rządy stanowe mają bardzo szerokie uprawnienia policyjne w czasach zagrożenia. Państwo musi jednak mądrze korzystać z tych uprawnień. Arbitralne i opresyjne działania rządu są niezgodne z konstytucją, nawet w przypadku ogłoszenia stanu wyjątkowego. Oznacza to, że państwowi i lokalni ustawodawcy mają obowiązek podejmowania jak najmniej restrykcyjnych środków w odpowiedzi na kwestie wynikające z sytuacji nadzwyczajnej.

W tym tygodniu pojawiły się sygnały, że państwa mogą planować wkrótce ponowne otwarcie. Musimy jednak poinformować naszych gubernatorów i burmistrzów, że ich zadaniem nie jest zagwarantowanie zdrowia ani uprzywilejowanie niektórych osób w stosunku do innych. Osoby są w stanie podjąć środki ostrożności, aby uniknąć COVID-19. Ci, którzy są szczególnie narażeni lub mają COVID-19, powinni pozostać w domu, ale zdrowe osoby muszą wrócić do pracy, aby nie zniszczyć naszej pracy, naszej gospodarki i naszego dobrobytu.

Nadszedł czas, aby domagać się zdroworozsądkowej polityki ochrony osób znajdujących się w trudnej sytuacji, jednocześnie przywracając im środki do życia i łagodząc reperkusje nieokreślonego zamknięcia. Wyślij e-mail do swojego gubernatora i burmistrza TERAZ, aby nakłonić ich do zniesienia wszystkich nakazów pobytu w domu nie później niż 1 maja. Następnie podziel się tym z rodziną, przyjaciółmi i osobami z twojej społeczności, aby mieli szansę stać.

Dokument powstał w USA i oczywiście został napisany w amerykańskim stylu. Pamiętajmy jednak o tym że to największa gospodarka, mocno powiązana z Polska. Jej problemy są też naszymi i to często jeszcze powiększonymi. Zwracam uwagę na moment powstania, USA jest teraz przedstawiane jako kraj najciężej walczący z wirusem i zgony są liczone w dziesiątkach tysięcy, czyli powinni być ostatnim miejscem gdzie mówi się o zniesieniu blokady. Niestety większość tez w nim zawartych dotyczy także innych miejsc w tym Polski. Gdzie rządzący pod wpływem niesprawdzonych i niedokładnych informacji o wirusie, popartych wątpliwymi testami, których wyniki tak pozytywne jak i negatywne są obarczone dużym błędem, pozbawili ludzi wolności zamykając w areszcie domowym, pozbawili dostępu do lasu z bliżej nieokreślonych przyczyn. Praktycznie zakazali aktywności fizycznej, bo co można robić w 4 nieprzygotowanych ścianach. Zarządzili izolację społeczną, nastawioną na zniszczenie społeczności lokalnych, zasianie niepokoju, niepewności i przedstawienie „OBCEGO” jako wroga a przynajmniej potencjalne zagrożenie. Przez założenie maseczek ze wszystkich nas zrobiła OBCYCH. Już dziś widać, że zagrożenie zostało conajmniej wyolbrzymione. Z tej perspektywy zastanawianie się nad pochodzeniem wirusa traci zupełnie sens. Jednocześnie ta teoria ma najlepsze oparcie w faktach a co ważniejsze wyraźnie pokazuje przyszłość i możliwe scenariusze.

COVID a World Trade Center (WTC).

BBC NEWS zamieściło artykuł pod znamiennym tytułem „Koronawirus: Czy pandemia jest wykorzystywana do przejęcia władzy w Europie?” https://www.bbc.com/news/world-europe-52308002

W artykule przytaczane są przykłady Węgier, Rosji, Turcji i Polski.

Po 9/11 zabrano nam wolności dla obrony przed teroryzmem. Terroryści zostali zlikwidowani ale wolności nam nie oddano. Pandemia jest do tego jeszcze lepsza bo uzasadnia jeszcze większą skalę przywłaszczenia przez państwo naszych osobistych wolności. Dokładniej sami je oddajemy by ochronić się przed „śmiercionośnym” wirusem. Sprzyja temu medialna histeria pokazująca ekstremalne przypadki i ekstremalne reakcje ludzi. Niestety nie zawsze nawet prawdziwe.

komentarz mówi: wyłącz dziennik i użyj swojej głowy

Czy np. udawane przypadki , gdy lekarze z narażeniem życia próbują ocucić manekina. Niestety nawet lekarze dają się zmanipulować czwartej władzy.

Proszę zwrócić uwagę na rękę pacjenta.

Czy też wprowadza się cenzurę prewencyjną, gdzie obywatel został zaaresztowany gdy filmował pusty szpital zakaźny (źródło).

te zdjęcia kosztowały 15 dni aresztu.

Czekając na szczepionkę, która nas wybawi.

Pilnujmy naszych wolności, bo niepilnowane wyparują. Dokładnie też patrzmy na oferowane nam lekarstwo. Historia szczepień ma kilka niezbyt świetlanych kart. Warto też pamiętać, że WHO przed kilku laty zmieniło definicję pandemii, skupiając się na zasięgu i wykreślając z niej określenie „śmiercionośna” choroba. Zgodnie z obecną definicją , można by ogłosić pandemię kataru. Ma to konkretne konsekwencje, w czasie pandemii nie ma konieczności przeprowadzania rygorystycznych testów nowych szczepionek. Czym to może grozić przekonali się Szwedzi i Anglicy w czasie epidemii świńskiej grypy. Wtedy, podobnie jak teraz, obowiązywała narracja, że to śmiercionośna choroba, która bez szczepionki zdziesiątkuje ludzkość. Wprowadzono szczepienia, które okazały się mieć bardzo poważne efekty uboczne, więc się z nich wycofano, a epidemia sama się wypaliła pozostawiając rządy Szwecji i Wlk Brytanii wobec konieczności wypłaty gigantycznych odszkodowań.

Szwedzki minister spraw społecznych Göran Hägglund powiedział, że jest gotów publicznie przeprosić wszystkich, którzy cierpieli z powodu narkolepsji po podaniu szczepionki przeciwko świńskiej grypie.

Po zastosowaniu szczepionki Pandemrix przeciwko grypie świńskiej w 2009 r. w Europie, uderzająco wiele osób zapadło na narkopleksję, chorobę powodującą nadmierną senność. Szwecja płaci ofiarom odszkodowania.

Co sądzą nasi lekarze na temat szczepień dobrze pokazuje rynekaptek.pl „„DGP”: lekarze nie korzystają z darmowych szczepień przeciwko grypie ”, z artykułu dowiadujemy się min że w Grodzisku Maz zaszczepiło się tylko 7 na 700 lekarzy czyli zaledwie 1% .

Także coś ze świata: Szczepionka na grypę zwiększa ryzyko zachorowania na COVID-19 o 36%.

Dostałeś szczepionkę przeciw grypie – ta porada naraziła weteranów na większe ryzyko zachorowania ….

Plagi polskie: COVID i Susza

Szkody w gospodarce już zostały poczynione, nawet jeśli relatywnie szybko wrócimy do pracy, to gospodarka nie ruszy z miejsca tak szybko jak się zatrzymała. Dodatkowo dotychczasowa pogoda zwiastuje suszę najgorszą od 50 lub 100 lat (w zależności od źródeł informacji).

W lutym minister gospodarki morskiej Marek Gróbarczyk mówił m.in. na antenie Radia Puls, że czeka nas największa susza od dekad. „Jeszcze nie możemy nic przesądzać, bo przed nami wiosna, ale takiej sytuacji, że mamy ciepłą zimę i taką ilość opadów, nie mieliśmy od lat. Jeśli taka sytuacja się utrzyma, to możemy mieć najsilniejszą suszę w porównaniu z ostatnim pięćdziesięcioleciem” – ostrzegał polityk.

Zbliża się największa susza od ponad 100 lat? Tak niskiej wilgotności gleby w kwietniu jeszcze nie było
Polskę w 2020 r. może nawiedzić historyczna susza.
alarmuje Onet.

Warunki atmosferyczne są niepokojące. Tegoroczny sezon zimowy był najcieplejszy od początku prowadzenia pomiarów meteorologicznych w Polsce. Brak opadów ma ogromny wpływ na poziom wilgotności gleb, a co za tym idzie, na proces wegetacji roślin, co w konsekwencji może doprowadzić do zwiększenia kosztów produkcji żywności. Jakie mogą być inne skutki nadchodzącej suszy?

Pierwsza plaga zdemontowała gospodarkę i pozbawiła nas dochodów, druga wywinduje koszty jedzenia do niebotycznych rozmiarów.

Dlatego powtarzam :

Posadź swój ogródek. I jeszcze go podlej.

PS1 : Chińska prezentacja

Dla osób z medycznym zacięciem, prezentacja chińskiego lekarza (Richard Z. Cheng, M.D., Ph.D.) w dokładny i metodyczny sposób pokazuje jak i dlaczego można się bronić przed COVIDEM i jego powikłaniami w dodatku za niewielką część kosztów przeznaczonych na testy, o innych lekarstwach już nie wspomnę.

PS2 : Memento – Aktualny komentarz z Gazety:

– Jeśli czekalibyśmy, aż krzywa zachorowań weszłaby długotrwale i wyraźnie w trend spadkowy, trwałoby to piekielnie długo. Ani społeczeństwo, ani gospodarka by tego nie wytrzymały – mówi w rozmowie z Gazeta.pl wirusolog dr hab. Ernest Kuchar. I dodaje: – Musimy oswoić się z myślą, że część obowiązujących restrykcji zostanie z nami bardzo długo.

Są różne szacunki dotyczące tego, jak długo będziemy jeszcze zmuszeni funkcjonować z koronawirusem. Niektóre mówią nawet o kilku latach. Może do „nowej normalności”, jak mawia premier Morawiecki, po prostu trzeba przywyknąć?